History TV Online

History Channel е специализиран американски телевизионен канал. Каналът е създаден през 1995 година с името The History Channel. През 2008 година е преименуван на History Channel. С това се обновява и логото, и визията на канала. По History Channel се излъчват документални филми за история и география. Каналът се гледа от над 200 милиона души по цял свят. Разпространява се на над 25 езика.
Каналът изключително въздейства на зрителите, като ги отвежда на пътешествия през изминалите векове и прави връзка със съвременния свят по един доста вълнуващ и развлекателен начин. Благодарение на History Channel историята не ни се поднася скучна и черно-бяла. Повечето документални филми, които се излъчват се пресъздават с актьорска игра.